Vid ev nödsituation


Vid eventuell nödsituation - ring 112 (ambulans/brandkår/polis)

Vrinnevi sjukhus (växel - ej vid nödsituation): 010-103 00 00

Sjukvårdsrådgivning via telefon (ej akuta ärenden): 1177

Jourtandläkare: 1177

Polis (ej brådskande ärenden): 114 14